November, 2009
Takao-san. Tokyo

November, 2009
Takao-san. Tokyo

November, 2009
Takao-san. Tokyo

August, 2009
Inokashira Park. Tokyo

August, 2009
Odaiba. Tokyo

July, 2009
Metro. Tokyo

July, 2009
Sumidagawa. Tokyo

July, 2009
Asakusa, Tokyo

July, 2009
Roppongi. Tokyo

June, 2009
Shinjyuku, Tokyo

April, 2009
Tsukiji, Tokyo

April, 2009
Ginza, Tokyo

April, 2009
Shinagawa, Tokyo

February, 2009
Roppongi, Tokyo

February, 2009
Roppongi, Tokyo

January, 2009
Shimokitazawa, Tokyo

February, 2009
Roppongi, Tokyo

January, 2009
Meiji-jingu, Tokyo

October, 2008
Roppongi, Tokyo

December, 2008
Roppongi, Tokyo

October, 2008
Roppongi, Tokyo

November, 2008
Ebisu, Tokyo

August, 2008
Toyosu, Tokyo

January, 2008
Ueno, Tokyo

April, 2006
Tokyo Tower, Tokyo

April 2008
Shibamata, Tokyo

April, 2008
Shibamata, Tokyo

April 2008
Kokkaigijido, Tokyo

April, 2008
Kokkaigijido, Tokyo

October, 2007
Ueno, Tokyo

April, 2007
Roppongi, Tokyo

November, 2006
Arakawa, Tokyo

November, 2006
Arakawa, Tokyo